Sälja vinylskivor? – Vi köper skivor

Sälj dina gamla LP-skivor

Ibland ska man flytta och orkar bara inte ännu en gång kånka med sig alla gamla LP skivor till den nya lyan.
Eller så behöver man plötsligt pengar för en oväntad utgift.
Andra gånger vill man bara få undan gammal bråte hemma som mest bara tar plats.

Med andra ord – även om skivorna under åren skänkt stor glädje kan man komma till en punkt då det blir dags att släppa taget om sina LP skivor. I så fall går det alldeles utmärkt att höra av sig till oss på Mickes.
Vi tar dagligen in både små och stora partier av LP skivor i alla tänkbara genrer. Värderingen gör vi antingen på plats i butiken, eller under ett hembesök.

Värdering av LP skivor

Värdet på LP-skivor och singlar varierar mycket. En del lp skivor är väldigt eftersökta medan andra är näst intill osäljbara. Skicket på såväl skiva som omslag spelar också in. Ytterligare en faktor som kan spela in är vilken utgåva det är.

Det är alltså en hel del som måste tas under beaktande för en korrekt värdering av lp skivor. Vår snart 25-åriga erfarenhet och vårdande av namn och rykte gör dock att vi kan garantera dig en välgrundad bedömning om du väljer att sälja vinylskivor.

Värdering av CD, DVD & serietidningar

Vi köper inte bara in LP-skivor utan även CD-skivor kan vara av intresse.  Det finns fortfarande en marknad för CD även om den idag är begränsad.

I viss utsträckning tar vi in även dvd-filmer och serietidningar. Där har dock värdet gått ner såpass att det mest bara blir symboliska summor vid inköp.

Kontakt

För tidsbokning av värdering för LP-skivor, varmt välkommen att kontakta oss antingen på telefon 08-668 10 23 eller via mail info@mickes-cdvinyl.se